blank

 

blank

blankblank
 

HAUDANHOIDOSTA VUONNA 2017
 

Haudanhoitosopimuksia käsitellään vain 7.3. - 6.7., jona aikana palvellaan tiistaisin ja torstaisin kello 13 - 15 puhelimitse 040 740 6709. Hautausmaan hoito alkaa huhti-toukokuun vaihteessa. Hoitohautojen kukat istutetaan juhannukseen mennessä. Kaikkien hoitohautojen kukat valitsee seurakunta. Kesäkukkien poistaminen aloitetaan syyskuussa.


UURNALEHDOSTA

Uurnalehdon luonteeseen kuuluu, että vainajien nimilaatat voidaan kiinnittää yhteiseen muuriin tai muuhun niille tarkoitettuun laitteeseen Muistelua varten on osoitettu erillinen muistomerkki, jossa on tilaa kynttilöille ja kukille. Usein siinä on myös penkki hetken viipymistä varten. Kun tuomiset ovat tehneet tehtävänsä, ne siivotaan pois.

Varsinkin Loimaan kaupunginhautausmaalla on nimilaatoille tarkoitetun muurin päälle ja eteen tuotu kynttilöitä, kukkia ja koriste-esineitä. Sellaista ei ole lupa tehdä. Vain seurakunta huolehtii muurin ja sen edustan hoidosta.

Nimimuurin edustalla on erillinen kivipaasi, jonka juurelle voi tuoda mainittuja muistamisia.


HAUDAT; NIIDEN HALLINTA, HOITO JA PALAUTUS


Hautauksen jälkeen
Omaisten on poistettava haudalle lasketut kukkalaitteet kesällä 7 päivän ja talvella 14 päivän kuluessa hautauksesta. Tämän jälkeen seurakunnalla on oikeus poistaa ne viikon kuluttua hautauksesta. hauta tiivistetään, paikalle tuodaan ruokamultakerros, ja kylvetään nurmikko. Kylvöstä kastellaan ja se leikataan ensi kerran ruohonleikkurilla, kun nurmikko on kymmensenttistä. Sitä ennen esim. savikat poistetaan saksilla käsin leikkaamalla. Nurmikko tehdään pääsääntöisesti vain kerran, ellei hauta ole seurakunnan hoidossa.

Seurakunta hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla (Hautaustoimilaki 5:13,1). Hautaoikeuden haltija vastaa ensisijaisesti haudan hoidosta.
Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon kirkkolaissa 17 luvun 5 pykälässä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta hoitaa hautaa määräajan maksua vastaan.
Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina.
On huomattava, että vaikka hauta olisi seurakunnan hoidossa, hautamuistomerkki ei kuulu hoidon piiriin. Omaisten on huolehdittava kaikissa tapauksessa siitä, että muistomerkki on suorassa ja puhdas.
Usein kuitenkin käy niin, että muistomerkki voi kallistua, ja silloin se pitää oikaista. Mikäli omaiset eivät itse pysty sitä oikaisemaan, kannattaa ottaa yhteyttä seurakuntaan.
Vaarallisesti kallistuneet kivet voidaan kaataa maahan turvallisuussyistä.

Jos haudan hoito laiminlyödään, seurakunta julkaisee siitä kuulutuksen, ja asettaa haudalle siitä haudan haltijalle kehotuksen, että hauta pitää yhden (1) vuoden kuluessa kunnostaa uhalla, että muutoin haudan hallintaoikeus menetetään. Mikäli hautaa ei kunnosteta määräajassa, hauta palautuu seurakunnalle takaisin. Tämän jälkeen omaisille annetaan mahdollisuus viedä hautamuistomerkki pois, mutta hyvin useasti se jää siirtämättä, ja seurakunta siirtää sen sitten pois hautausmaalta. Tämän jälkeen hautapaikka luovutetaan uuden hautauksen yhteydessä uudelleen seuraavalle suvulle. On tietysti huomioitava, että edellisestä hautauksesta on kulunut haudan
rauhoitusaika 20 vuotta. Omaisilla on milloin tahansa ennen hallinta-ajan päättymistä myös vapaaehtoisesti luovuttaa hautapaikka seurakunnalle. Asiasta tehdään silloin kirjallinen sopimus.

Myös meillä Loimaalla ollaan siirtymässä yhä enemmän tuhkaukseen. Siinä on monia etuja. Silloin ei luonnollisesti ole haudassa ns. rauhoitusaikaa, vaan uurnia voidaan laskea hautaan vaikka viikon välein. On huomattava, että uurnan voi laskea myös vanhaan sukuhautaan, eikä vain uurnahauta-alueelle.


Haudanhoitohinnasto 2017

Haudanhoitosopimuksen sopimusehdot


 

Loimaan seurakunta 

Seurakuntapalvelut 

Puh. 02 776 4400

Avoinna
ma-ti, to-pe
klo 9-13
suljettu keskiviikkoisin

Käyntiosoite:
Turuntie 32
LoimaaLoimaan seurakunnan
postiosoite:

Turuntie 32,
32200 Loimaa

Sähköposti:
loimaa.seurakunta(at)evl.fi

blankblank

©  Loimaan seurakunta - Seurakuntapalveluiden virasto Puh. (02) - 776 4400 Fax. (02) - 776 4438  Avoinna ark. 9-13(ei ke) 
Sivuston toteutus Trival Oy